Menu

Heu fet la tria dels químics sobre la base dels residus que cal eliminar?

L'elecció els químics està en funció de les proteïnes, els hidrats de carboni o els greixos que us cal eliminar

Començaré aquest nou post explicant-vos que dins de l'expressió QUÍMICS englobem detergents i desinfectants

 

 

La versió castellana d'aquest segon post, la trobareu en el web de Papelmatic.

 

Com deveu recordar, els detergents en una indústria alimentària els triem en funció del pH del residu que cal eliminar. La matèria orgànica, en general, és àcida, de manera que haurem d'emprar detergents bàsics (amb pH de 8 a 14), però quan aquesta matèria orgànica s'escalfa perd les seves propietats originals i es mineralitza (restes enganxades al fons de marmites, dipòsits calcaris de llet...) i quan es mineralitza es transforma en una substància bàsica de manera que ara el detergent-desincrustant que cal emprar ha de ser àcid (amb pH d'1 a 6). El valor central de 7 ho deixem per a les substàncies neutres. Com més allunyats estiguin els valors de pH de 7, pels dos extrems, més potent serà el detergent, a la dosi d'ús recomanada pel fabricant en la seva fitxa tècnica.

 

Per ser del tot precisa, em cal dir que en el procés de neteja no només influeix el detergent triat, sinó que la seva eficàcia és una suma d'elements; aquest conjunt interrelaciona segons el diagrama de Sinner:

 1. La qualitat de l'aigua (a major duresa -és a dir, més carbonat càlcic dissolt- més dificultat de neteja)
 2. El temps d'aplicació (per deixar que els tensioactius, segrestants, complexants, enzims... actuïn eficaçment)
 3. La temperatura de l'aigua (on realitzarem la dilució del producte)
 4. L'acció mecànica (mitjançant els estris adequats)

En relació amb la indústria alimentària, també recordareu que els detergents d'elecció no han de contenir fragàncies afegides (pi, floral ...) ja que alguns aliments són molt sensibles a la incorporació d'olors estranyes, com ara la xocolata.

 

Un altre recordatori vinculat a l'ús de productes per a la rentada de mans; pel fet que la nostra pell té un pH àcid de forma natural (al voltant de 5), els detergents que protegeixen millor la pell del personal manipulador en una indústria alimentària (i de tots aquells que han de rentar les mans amb molta freqüència) són i han de ser àcids. Un sabó amb un pH igual a 5 és neutre per a la pell (té la seva mateixa acidesa) i el millor aliat per prevenir dermatitis irritants. Papelmatic és distribuïdora oficial dels productes Gojo de reconeguda suavitat i eficàcia dins el sector alimentari.

 


Ara anem a endinsar-nos en el món dels desinfectants aptes per a ús alimentari, perquè no tots els desinfectants estan autoritzats per a la indústria alimentària, tant si es tracta d'una gran indústria, d'un comerç minorista o d'un restaurant.

 

Els desinfectants autoritzats han de tenir les lletres HA (higiene alimentària) en el número d'inscripció en el Registre de biocides. Podeu consultar si els vostres desinfectants estan autoritzats a la mateixa fitxa tècnica o en l'enllaç del MSSSI (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat). L'estructura del codi d'un desinfectant és XX-YY-ZZZZZ-HA, per exemple 12-20/40-01034-HA significa:

 • 12: any d'inscripció en el Registre
 • 20/40: es tracta d'un bactericida/fungicida
 • 01034: és un número d'ordre
 • HA: producte autoritzat per al seu ús en la indústria alimentària, exclusivament per personal especialitzat o ús professional, en absència total d'aliments i respectant el termini de seguretat indicat en la Resolució d'inscripció, si aquell hagués estat fixat

 

A part d'això, sabeu que la vostra empresa subministradora de químics ha d'estar donada d'alta en el ROESP (Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides, gestionat a Catalunya pel Departament de Salut). Papelmatic té el número 0478CAT-EB de ROESP, com a establiment que comercialitza i emmagatzema. En el cas de fabricants la consulta la podeu fer de forma diferent. En qualsevol cas, l'antiga clau 37 del RSIPAC (o l'antic RGS) per a les empreses proveïdores de químics ja no està vigent; comproveu les vostres fitxes tècniques i de dades de seguretat!

 

Si després de la neteja necessiteu desinfectar, començarem amb desinfectants menys potents i deixarem els més enèrgics per a les formes de resistència (espores) o biofilms; igual que en el cas de la teràpia antibiòtica per a les persones, primer comencem amb antibiòtics més genèrics (d'ampli espectre) i farem servir els més potents per als casos de resistències (no matarem mosques a canonades!).

 

De manera simple, la gradació de les formes microbiològiques, de més sensibles a més resistents, i la seva correspondència amb els desinfectants de primera elecció seria:

Llegir més ...

Teniu prou coneixement dels químics alimentaris que entren a casa vostra?

Assessora externa qualificada per a empreses especialitzades en neteja i desinfecció

L'aposta de valor afegit que esperem dels nostres proveïdors de químics

 

Novament assessoro Papelmatic, una empresa puntera en la comercialització i distribució de químics alimentaris. En 2014, aquesta empresa va emprendre una important aposta de formació especialitzada per als seus comercials, a fi que poguessin donar solucions a mida als problemes que els plantejaven els seus clients. En 2017, l'equip liderat per Imma Fornt ha decidit anar més enllà: ha engegat una campanya divulgadora en tota regla, que inclou una sèrie de posts en el seu blog d'Entorno saludable, l'autora dels quals sóc jo mateixa, Lídia Vàzquez, i un conjunt de correus derivats amb contingut especialitzat, sempre pensant a posicionar-se com a empresa coneixedora de l'àmbit que més domina i totalment confiable per als seus clients. Els productes detergents i desinfectants d'ús alimentari del catàleg de Papelmatic, tant del fabricant Salló com de Bilper, tenen reconeguda eficàcia en el sector alimentari.

 

  

 

Recordeu que les empreses proveïdores de productes de neteja i desinfecció (biocides), o de químics (com els agrada dir dins d'aquest sector), han d'estar donades d'alta en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP). Papelmatic té el número de ROESP 0478CAT-EB.

 

 

 

 

 

La versió catalana del primer post que trobareu en el blog de Papelmatic us començarà a guiar per un món químic, que com a farmacèutica de base que sóc, m'apassiona.

 

 

 


Sabeu que podeu externalitzar amb total confiança el vostre prerequisit de neteja i desinfecció?

 

La higiene en l'àmbit alimentari és bàsica per garantir l'expedició de productes innocus i, per tant, segura per al consumidor final. Amb aquesta finalitat, el Reglament europeu 852/2004 va establir uns requisits higiènics, a manera de directrius, per prevenir els perills que de forma general afecten les empreses alimentàries; aquests requisits havien de documentar-se perquè en quedés registrada la finalitat i l'eficàcia, per la qual cosa van quedar plasmats de forma pràctica com a plans.

 

Els requisits higiènics ofereixen una cobertura higiènica prèvia a la producció (i també durant el mateix procés productiu), motiu pel qual els hem acabat designant com a plans de prerequisits (PPR, d'ara endavant). Encara que qualsevol empresa pot ampliar o reduir el nombre de PPR als que realment necessita el seu entorn de treball i ho pot documentar com cregui convenient, els organismes competents en seguretat alimentària han editat material d'ajuda diversa per a aquesta finalitat. A Catalunya, tant l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) com l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) han elaborat tríptics per col·laborar en l'elaboració d'aquests plans de prerequisits, els podeu descarregar aquí.

 

D'entre els 10 PPR que heu vist, hi ha el Pla de neteja i desinfecció o PPR N+D, elaborat a partir d'aquests apartats:

 1. QUÈ netegeu i desinfecteu? descripció de zones, equips i estris que cal netejar
 2. COM netegeu i desinfecteu? descripció de productes usats, estris, mètodes...
 3. QUAN netegeu i desinfecteu? indicació de la freqüència: abans/després de la jornada, després de l'ús, de forma continuada...
 4. QUI realitza la neteja i desinfecció? el personal ha d'estar format i capacitat per a l'ús de biocides (desinfectants)
 5. COM verifiqueu l'eficàcia d'aquestes neteja i desinfecció? visualment, mitjançant analítiques de superfícies...

 

Tot això cal plasmar-ho en un procediment i uns registres per poder valorar tendències; és convenient tenir una columna d'incidències i una altra de mesures correctores implementades en conseqüència per evitar que una incidència es repeteixi.

 

Per manejar aquest conjunt d'informació és preferible disposar de personal capacitat i entrenat en l'elecció de productes i mètodes el més eficaços possible; sembla senzill ja que tots netegem i desinfectem les nostres llars, però la indústria alimentària té uns requisits més exigents, ja que els productes que elabora van dirigits a tota la població. Això vol dir que no tots els productes estan autoritzats per a l'ús alimentari, és a dir, els desinfectants han de tenir el codi HA i les empreses fabricants o distribuïdores han d'estar inscrites en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP); podeu fer les vostres consultes sobre les empreses fabricants/distribuïdors aquí i per conèixer si els desinfectants que utilitzeu estan autoritzats per a ús alimentari aquí. Papelmatic té el número de ROESP 0478CAT-EB (comercialització i distribució de biocides).

 

No és complicada la implementació i el seguiment del PPR N+D, però cal saber, en el supòsit que la vostra empresa sigui exportadora, especialment als EUA, que la seva nova regulació exigeix en funció del nivell de SAE i producte exportat que tingueu implementat a més el Programa normalitzat de control d'higiene (PNCH), de manera que el control de la neteja i desinfecció, la documentació derivada i la verificació de l'eficàcia s'incrementa.

 

Empreses com Papelmatic us ofereixen garanties de professionalitat i assessorament per deixar en mans d'experts aquells temes en els quals tingueu més dubtes (en aquest cas, darrera d’aquest assessorament extern també hi sóc jo mateixa); per tant, qui coneix millor:

 • la composició dels productes químics de neteja i desinfecció, per intercanviar ‒en cas de necessitat o alternar‒ per evitar resistències?
 • els usos autoritzats?
 • les dilucions necessàries? (NO per fer servir més producte, el resultat ha de ser millor)
 • les solucions a problemes recurrents de verificacions fallides (el programa dissenyat no és eficaç per a la neteja i desinfecció previstes?)
 • la interpretació de les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat?
 • les solucions higièniques a la zonificació per nivell de risc?

 

L'objectiu de Papelmatic, de la seva nova campanya i de mi mateixa és oferir tot això acompanyat de l'assessorament necessari per implementar un servei fiable i de qualitat, que us permeti externalitzar part de l'execució del Pla de neteja i desinfecció.

 

Porteu vosaltres mateixos la gestió de control de plagues? No, veritat?

Disposeu d’un servei externalitzat, és a dir, el deixeu en mans d'empreses especialitzades aquest control específic de les plagues i els animals indesitjables. Doncs una posició similar pot tenir (o hauria de tenir) la vostra empresa subministradora de productes químics de neteja i desinfecció, si disposa de professionals coneixedors i formats en higiene alimentària i en gestió del risc alimentari.

Llegir més ...

L'assessora externa com a líder de l'equip IFS Food

Sóc assessora externa i he adquirit funcions de líder de l'equip IFS Food

Us vull transmetre la meva experiència després de la recertificació obtinguda aquest 2017

 

El meu concepte d'assessoria, i de fet la manera com treballo, és d'implicació total amb l'empresa que contracta els meus serveis. Ser un servei externalitzat no comporta treballar de manera desvinculada de l'equip directiu d'una empresa, i davant un repte tant important com el que em va encarregar Especialidades Vira, SL en 2015: obtenir la certificació en IFS Food, o t'hi poses liderant el projecte o no ho aconsegueixes.

 

Cal dir que aquest repte s'assoleix si aconseguim treballar en equip, que no és el mateix que treballar en grup; el primer any vam treballar en grup, el segon ja hem aconseguit treballar en equip i els resultats han superat les expectatives.

 

Aquesta evolució no hauria esta possible sense l'estreta col·laboració generada amb la responsable de Qualitat i Seguretat Alimentària d'aquesta empresa, Cristina Maján. A poc a poc, i mirant d'impregnar el sentit de reponsabilitat mútua, de remar plegats i d'escolta activa entre tots els caps de departaments hem generat la confiança suficient perquè quan cal, tothom s'hi posa. En aquest segon any, feia goig de veure com bona part dels caps de departaments requerits per l'auditora d'APPLUS defensaven amb entusiasme la seva parcel·la en la gestió del risc alimentari, la qual cosa va ser un punt molt a favor en el resultat d'aquesta nostra segona auditoria. Em sento orgullosa del canvi, perquè crec que hi he pogut aportar el meu petit gra de sorra.

 

 

Diferències entre treballar en equip i en grup

 1. Quan treballem en equip treballem apropiadament des del lideratge:
  • Enfront d’un objectiu comú hi ha uns rols assumits
  • La comunicació sorgeix fluïda i espontània
  • Es gestionen els conflictes i problemes
  • La presa de decisions es realitza per consens
  • La creativitat aflora
  • Lideratge natural i compartit
 2. Quan treballem en grup treballem bé des de la gestió:
  • Enfront d’un objectiu comú  hi ha moltes individualitats (com un equip de futbol que juga amb moltes estrelles)
  • La comunicació és més aviat interessada i controlada
  • S’afronten els conflictes i problemes, sovint la solució ve imposada
  • La creativitat no troba espais comuns
  • La presa de decisions és fa per majoria
  • Lideratge imposat

Les diferències comencen en el fet que un cap i un líder no tenen perquè confluir: el líder ha de donar un valor afegir, ha de ser exemple  i ha de tenir capacitat per influir.

 

Després de la sessió de formació amb Esperança Gimeno, organitzada per l'Escola Agrària de l'Empordà, vaig poder posar nom a actituds meves aplicades de manera natural, sovint motivades per la meva vocació docent i de servei, al llarg dels meus anys professionals.

ajuda els altres a crèixer

 

Un bon líder ha d'estar orientat a resultats, orientat a persones i actuar amb integritat aplicant 5 valors bàsics com ara:

 • generositat: dono més del que s’espera de mi i comparteixo l’èxit
 • humilitat: demano ajuda quan les coses no em surten
 • confiança: generada a través del reconeixement públics dels assoliments dels altres; un bon líder mai posa en evidència a un membre de l’equip ja que això anul·la la col·laboració
 • entusiasme: a través de la motivació i la participació
 • compromís: amb dedicació completa quan vénen mal dades

 

Potser vull ser com el títol d'un llibre de Robin Sharma, que us recomano, El líder que no tenía cargo; i si no ho sóc, m'agradaria arribar-hi. Us deixo un petit fragment de l'inici:

"Te dedico este libro a ti, lector. Tu deseo de despertar al líder que hay en ti me inspira. Tu compromiso de dar lo mejor de ti en el trabajo me conmueve. Y tu disposición a influir positivamente en los demás me anima a dedicarme aún más a ayudar a los demás a Liderar Sin Cargo"

 

Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS