Menu

Enteneu tota la informació de les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat dels productes químics? Els sabríeu intercanviar en cas de trencament d’estoc?

FT i FDS: iguals, diferents, complementàries?

Aquest quart post intenta donar-vos una pinzellada pràctica sobre la informació essencial que heu d’esbrinar tant en les fitxes tècniques (FT) com en les fitxes de dades de seguretat (FDS) per triar amb encert el millor químic per a la vostra instal·lació i producte.

La versió castellana d'aquest quart post, la trobareu properament en el web de Papelmatic.


 

Les fitxes tècniques (FT) són documents de presentació comercial dels productes químics d'ús alimentari, si s’escau. Què és obligatori i què és recomanable trobar en aquest document?

 

OBLIGATORI

 1. La denominació rigorosa del producte: detergent, desinfectant o detergent i desinfectant; només 3 opcions clares, no expressions com ara "higienitzant", "sanitizant", "detergent per a neteja i higiene" (té desinfectant amagat?.
  • Primer exemple real: la denominació "producte líquid de tipus hidroalcohólico per a la desinfecció de superfícies", no seria més clar i sintètic descriure’l com a desinfectant hidroalcohólico per a superfícies?
  • Segon exemple real: "producte netejador amb alt poder d'higiene" (té desinfectant amagat?), es tracta d'un sabó líquid de mans; us sembla precisa la denominació?
 2. La composició ben descrita químicament per poder justificar la denominació del punt anterior.
 3. La dilució recomanable i el temps d'actuació en desinfectants (que evidentment cal complir per tenir els resultats esperats i disminuir resistències microbianes.
 4. El pH, ja que els valors propers als extrems ens orientaran sobre la potència del producte: pH ≤4 indica àcids potents i pH≥10 indica àlcalis potents. Podeu recordar el que us explicava en el segon post.
 5. El color i, sobretot, l'olor; jo mai trio productes amb fragàncies en la indústria alimentària ja que alguns productes són molt sensibles a l'absorció d'olors estranyes. Només en cas d'empreses relacionades amb productes vegetals acceptaria olor cítrica.
 6. El registre HA per als desinfectants, ja que m'assegura la seva aptitud d'ús alimentari, cosa que no us eximeix de l'esbandida posterior. Recordeu que únicament els productes amb base alcohòlica exclusiva poden ometre aquesta esbandida, la resta de producte, no.
 7. Nombre del ROESP (formats a Catalunya per a distribuïdors: 00XXCAT-EB, 00XXCAT-EGI, 00XXCAT-EL, 00XXCAT-ET i per a fabricants segons la província: B-0XXX-I, GI-0XXX-E, L-0XXX-E i T-0XXX-E) i les dades de contacte del fabricant/distribuïdor.
 8. La presentació dels diferents formats d'envàs.
 9. La data de revisió del document, vigileu que no estigui desactualitzada.

 

RECOMANABLE

 1. La imatge actualitzada de l'envàs, encara que sigui en una sola presentació (ampolla de litre, garrafa de 5 litres o de 25 litres...), ja que ens fa més visible el que volem; a més, una imatge "ven" més que mil paraules.
 2. El resum de les dades que justifiquen l'efectivitat bactericida dels desinfectants enfront dels bacteris patògens més habituals: Salmonella spp i Listeria monocytogenes; si té activitat fungicida, viricida o esporicida que també estigui justificat. Recordeu: 20 = bactericida, 40 = fungicida, 90 = viricida, 100 = tractament Legionella pneumophila en el tercer i quart dígit del registre.
 3. Rigor en la concordança de les dades que s'expressen en la fitxa de dades de seguretat (FDS).

 

Les fitxes de dades de seguretat (FDS) són documents de format i estructura definits per la legislació (Reglament CE nº 1907/2006, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH); en l'enllaç trobareu la versió consolidada fins a juny de 2017) on heu d’informar-vos del grau de perillositat del producte i de com protegir-vos.

 

EN QUÈ US HEU DE FIXAR?

Jo sempre miro 7 informacions: una data i 6 dels 16 apartats de la FDS, no perquè la resta no sigui important, sinó perquè el que més m'interessa en relació amb la seguretat alimentària és allà:.

 • Comproveu que la data d'aquest document de FDS és la mateixa o molt propera a la data de l'anterior document (FT).
 • Apartat 1.2-Usos previstos o pertinents, per exemple: gel de mans germicida (mireu que concorda amb la denominació de la FT).
 • Apartat 2.2-Elements de l'etiqueta: mireu que els pictogrames concordin amb els de l'envàs (Recordeu que després de l'última actualització són rombes amb filet vermell, fons blanc i símbol negre, els de color taronja ja no estan vigents).

 • Apartat 3 (especialment 3.2)-Composició: busqueu els elements que justifiquen que sigui un detergent alcalí (per exemple tindrà sosa o NaOH) o que sigui un quat (derivat d'amoni quaternari).
 • Apartat 4-Primers auxilis: el miro per sobre.
 • Apartat 8.2-Controls d'exposició professional: elements de protecció abans d'usar el producte.
 • Apartat 9.1-Propietats fisicoquímiques: em fixo en què el pH coincideixi amb el de la FT, així com el color i l'olor.

 

Si tinc temps faig una ullada a la resta d'apartats, perquè m'apassiona la química, però no és imprescindible per a un responsable de qualitat i seguretat alimentària.

Llegir més ...

Com dissenyar i dur a terme un bon Pla de neteja i desinfecció per garantir-ne l’eficàcia?

Et guio per fer el teu Pla N+D

Després de les vacances d’estiu i amb la represa de l’activitat de tothom, arriba aquest tercer post que vol entrar de ple en l'elaboració d'un bon Pla de neteja i desinfecció (Pla N+D) per obtenir l'eficàcia desitjada en relació amb el tipus de residu a eliminar.

La versió castellana d'aquest tercer post, la trobareu en el web de Papelmatic.


 

Què heu de fer i què no heu de fer?

 

 • HEU de zonificar la nostra planta productiva (fàbrica, magatzems, àrees de pas...) per poder assignar àrees de major risc i de menor risc, ja que d'això dependrà l'elecció d'elements següents.
 • HEU de conèixer el tipus de residu, els químics que millor ho eliminin i els estris que millor ajudin a potenciar la seva acció. Recordeu que els desinfectants que feu servir han d'estar autoritzats per a ús alimentari (codi HA al final de la numeració).
 • HEU de determinar una freqüència de neteja (continuada, a final de torn, a final de dia, a final de setmana...) i detallar el millor mètode per potenciar l'acció detergent o desinfectant dels químics. Per exemple, aigua temperada/calenta per a detergents que hagin eliminar molt de greix i aigua freda si els desinfectants són clorats ja que el clor se sol inactivar per sobre dels 40ºC.
 • HEU de documentar tot el que s'ha exposat per després fer una bona formació als manipuladors, ja que de la bona comprensió i assimilació de conceptes dependran en gran part els canvis d'hàbits antics en neteja per aconseguir l'eficàcia del pla. Encara que ens soni a càrrega afegida, és bàsic elaborar uns registres fàcils d'emplenar perquè plasmin la realitat de les activitats de neteja, sense que els ompliu de manera compulsiva el dia anterior a la vista d'inspectors o auditors.
 • HEU de contactar amb un proveïdor autoritzat per a la venda dels químics, que també ens pugui assessorar amb altres necessitats relacionades amb la neteja: fregadores automàtiques, paper i guants d'un sol ús... Recordeu que el proveïdor ha de disposar de número ROESP.

 

 • NO HEU de copiar plans d'altres empreses, trobats a Internet o subministrats de forma genèrica sense valorar que cada planta de producció és única i té els seus perills específics, els quals pot ser que no es trobin en una altra empresa. Per exemple, visitem una fàbrica alimentària que té problemes de biofilms, pot ser que les seves analítiques de superfícies surtin correctes però que els seus productes finals apareguin contaminats; com que el seu proveïdor de químics els recomana correctament que després de netejar desinfectin amb químics que continguin àcid peracètic i peròxid d'hidrogen (com el PROXID 15 de Salló), nosaltres, amb bona voluntat, diem que farem servir directament aquest producte i així evitarem els biofilms. Greu error, ja que l'ecologia microbiana és complexa i l’hem de conèixer: amb aquesta manera de fer, ens anem quedant sense recursos per combatre resistències.

 

Ja esteu a punt?

Ara hem de comprovar si tots aquests esforços en recursos humans, materials i documentals estan complint la seva missió, és a dir, si el pla és eficaç; en aquest "comprovar" se li denomina verificar el Pla de neteja i desinfecció.

 

M'agradaria abans de seguir, explicar el significat del terme validar dins de l'àmbit alimentari perquè no és sinònim de verificar, i moltes vegades es confonen. En el cas dels químics, el fabricant ja ha validat (és a dir, ha demostrat que és vàlid) el seu producte en condicions de laboratori establertes per les normes específiques com ara:

 • UNE-EN 1276: 2010/AC: 2010 per a antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en productes alimentaris, en la indústria, a la llar i en col·lectivitat. Han de demostrar una reducció de 5 unitats logarítmiques, és a dir, passar d'una càrrega microbiana de 108 ufc/l (per exemple) a 103 ufc/l.
 • UNE-EN 1650: 2008 per a antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida dels antisèptics i desinfectants químics utilitzats en l'àrea alimentària, industrial, domèstica i institucional. Han de demostrar una reducció de 4 unitats logarítmiques, és a dir, passar d'una càrrega microbiana de 108 ufc/l (per exemple) a 104 ufc/l.
 • UNE-EN 13697: 2002 per a antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de superfície no porosa per a l'avaluació de l'activitat bactericida i/o fungicida dels desinfectants químics utilitzats en productes alimentaris, en la indústria, a la llar i en col·lectivitat. Han de demostrar una reducció de 4 unitats logarítmiques per a bacteris i de 3 per a fongs i llevats.

 

La indústria alimentària ha de verificar ara si el seu Pla de neteja i desinfecció compleix amb la finalitat per a la qual s'ha dissenyat, és a dir, ha de conèixer si els productes validats en condicions de laboratori també tenen l'efectivitat desitjada en el camp de batalla, in situ, al costat del mètode usat, els estris, la freqüència, el temps d'aplicació, i la qualitat i temperatura de l'aigua (diagrama de Sinner del post anterior).

 

VEIEU DONCS QUE VALIDAR I VERIFICAR NO RESPONEN AL MATEIX CONCEPTE

Per tant, ara hem de comprovar que la càrrega bacteriana o fúngica de les nostres instal·lacions disminueix amb l'aplicació dels químics usats de forma considerable, o fins a un nivell acceptable perquè no constitueixi un perill descontrolat. Les anàlisis de producte final i les anàlisis de superfícies i/o d'aigües d'esbandida ens orienten sobre l'eficàcia del Pla. Recordeu que no sempre una absència de microorganismes en resultats de laboratori indica absència real i total de gèrmens. Per què? Perquè l'extracció de microorganismes des de les superfícies de treball a la placa d'impressió, hisop (o qualsevol altre mètode emprat) sol rondar el 10% o perquè els microorganismes extrets no tenen la seva plena activitat ja que han quedat semilatentes per l'efecte dels desinfectants, però no estan morts, i en condicions idònies poden recuperar la seva capacitat infectiva o alterant.

Llegir més ...

Teniu prou coneixement dels químics alimentaris que entren a casa vostra?

Assessora externa qualificada per a empreses especialitzades en neteja i desinfecció

L'aposta de valor afegit que esperem dels nostres proveïdors de químics

 

Novament assessoro Papelmatic, una empresa puntera en la comercialització i distribució de químics alimentaris. En 2014, aquesta empresa va emprendre una important aposta de formació especialitzada per als seus comercials, a fi que poguessin donar solucions a mida als problemes que els plantejaven els seus clients. En 2017, l'equip liderat per Imma Fornt ha decidit anar més enllà: ha engegat una campanya divulgadora en tota regla, que inclou una sèrie de posts en el seu blog d'Entorno saludable, l'autora dels quals sóc jo mateixa, Lídia Vàzquez, i un conjunt de correus derivats amb contingut especialitzat, sempre pensant a posicionar-se com a empresa coneixedora de l'àmbit que més domina i totalment confiable per als seus clients. Els productes detergents i desinfectants d'ús alimentari del catàleg de Papelmatic, tant del fabricant Salló com de Bilper, tenen reconeguda eficàcia en el sector alimentari.

 

  

 

Recordeu que les empreses proveïdores de productes de neteja i desinfecció (biocides), o de químics (com els agrada dir dins d'aquest sector), han d'estar donades d'alta en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP). Papelmatic té el número de ROESP 0478CAT-EB.

 

 

 

 

 

La versió catalana del primer post que trobareu en el blog de Papelmatic us començarà a guiar per un món químic, que com a farmacèutica de base que sóc, m'apassiona.

 

 

 


Sabeu que podeu externalitzar amb total confiança el vostre prerequisit de neteja i desinfecció?

 

La higiene en l'àmbit alimentari és bàsica per garantir l'expedició de productes innocus i, per tant, segura per al consumidor final. Amb aquesta finalitat, el Reglament europeu 852/2004 va establir uns requisits higiènics, a manera de directrius, per prevenir els perills que de forma general afecten les empreses alimentàries; aquests requisits havien de documentar-se perquè en quedés registrada la finalitat i l'eficàcia, per la qual cosa van quedar plasmats de forma pràctica com a plans.

 

Els requisits higiènics ofereixen una cobertura higiènica prèvia a la producció (i també durant el mateix procés productiu), motiu pel qual els hem acabat designant com a plans de prerequisits (PPR, d'ara endavant). Encara que qualsevol empresa pot ampliar o reduir el nombre de PPR als que realment necessita el seu entorn de treball i ho pot documentar com cregui convenient, els organismes competents en seguretat alimentària han editat material d'ajuda diversa per a aquesta finalitat. A Catalunya, tant l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) com l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) han elaborat tríptics per col·laborar en l'elaboració d'aquests plans de prerequisits, els podeu descarregar aquí.

 

D'entre els 10 PPR que heu vist, hi ha el Pla de neteja i desinfecció o PPR N+D, elaborat a partir d'aquests apartats:

 1. QUÈ netegeu i desinfecteu? descripció de zones, equips i estris que cal netejar
 2. COM netegeu i desinfecteu? descripció de productes usats, estris, mètodes...
 3. QUAN netegeu i desinfecteu? indicació de la freqüència: abans/després de la jornada, després de l'ús, de forma continuada...
 4. QUI realitza la neteja i desinfecció? el personal ha d'estar format i capacitat per a l'ús de biocides (desinfectants)
 5. COM verifiqueu l'eficàcia d'aquestes neteja i desinfecció? visualment, mitjançant analítiques de superfícies...

 

Tot això cal plasmar-ho en un procediment i uns registres per poder valorar tendències; és convenient tenir una columna d'incidències i una altra de mesures correctores implementades en conseqüència per evitar que una incidència es repeteixi.

 

Per manejar aquest conjunt d'informació és preferible disposar de personal capacitat i entrenat en l'elecció de productes i mètodes el més eficaços possible; sembla senzill ja que tots netegem i desinfectem les nostres llars, però la indústria alimentària té uns requisits més exigents, ja que els productes que elabora van dirigits a tota la població. Això vol dir que no tots els productes estan autoritzats per a l'ús alimentari, és a dir, els desinfectants han de tenir el codi HA i les empreses fabricants o distribuïdores han d'estar inscrites en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides (ROESP); podeu fer les vostres consultes sobre les empreses fabricants/distribuïdors aquí i per conèixer si els desinfectants que utilitzeu estan autoritzats per a ús alimentari aquí. Papelmatic té el número de ROESP 0478CAT-EB (comercialització i distribució de biocides).

 

No és complicada la implementació i el seguiment del PPR N+D, però cal saber, en el supòsit que la vostra empresa sigui exportadora, especialment als EUA, que la seva nova regulació exigeix en funció del nivell de SAE i producte exportat que tingueu implementat a més el Programa normalitzat de control d'higiene (PNCH), de manera que el control de la neteja i desinfecció, la documentació derivada i la verificació de l'eficàcia s'incrementa.

 

Empreses com Papelmatic us ofereixen garanties de professionalitat i assessorament per deixar en mans d'experts aquells temes en els quals tingueu més dubtes (en aquest cas, darrera d’aquest assessorament extern també hi sóc jo mateixa); per tant, qui coneix millor:

 • la composició dels productes químics de neteja i desinfecció, per intercanviar ‒en cas de necessitat o alternar‒ per evitar resistències?
 • els usos autoritzats?
 • les dilucions necessàries? (NO per fer servir més producte, el resultat ha de ser millor)
 • les solucions a problemes recurrents de verificacions fallides (el programa dissenyat no és eficaç per a la neteja i desinfecció previstes?)
 • la interpretació de les fitxes tècniques i les fitxes de dades de seguretat?
 • les solucions higièniques a la zonificació per nivell de risc?

 

L'objectiu de Papelmatic, de la seva nova campanya i de mi mateixa és oferir tot això acompanyat de l'assessorament necessari per implementar un servei fiable i de qualitat, que us permeti externalitzar part de l'execució del Pla de neteja i desinfecció.

 

Porteu vosaltres mateixos la gestió de control de plagues? No, veritat?

Disposeu d’un servei externalitzat, és a dir, el deixeu en mans d'empreses especialitzades aquest control específic de les plagues i els animals indesitjables. Doncs una posició similar pot tenir (o hauria de tenir) la vostra empresa subministradora de productes químics de neteja i desinfecció, si disposa de professionals coneixedors i formats en higiene alimentària i en gestió del risc alimentari.

Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS