Menu

La normativa bàsica en la indústria alimentària, us resulta difícil de conèixer i actualitzar?

En aquest sisè post, em desvio una miqueta del fil conductor dels anteriors per obrir un parèntesi sobre la normativa alimentària, un tema dur?

No pretenc fer una llista exhaustiva i avorrida de normes que s'apliquen en la indústria alimentària, perquè no arribaríeu al final del post i això no és el que vull. Procuraré oferir-vos aspectes bàsics que poden afermar els vostres coneixements relatius a la seguretat i innocuïtat alimentàries.

 

La versió castellana d'aquest sisè post, la trobareu properament en el web de Papelmatic.


 

Primer us explicaré com accedir a la normativa europea consolidada. Què vol dir? Veurem les últimes versions dels principals reglaments europeus amb totes les seves modificacions i correccions aglutinades en un sol document. Com bé ens adverteix el portal Eur-lex, aquests documents no serien d'aplicació davant un litigi judicial (necessitaríem els reglaments específics que modifiquen o corregeixen l'original), però com a eina de treball actual i compacta ens serveix de sobres als especialistes en assegurament de la qualitat i la seguretat alimentària.

 

On trobo la normativa consolidada?

Aneu a l'enllaç de l'anterior paràgraf i us adreceu a la tercera pestanya (Derecho de la UE y otros documentos), dins el desplegable feu clic al tercer punt (Actos consolidados). La imatge següent us ajuda.

 

Quan ja sigueu dins, un nou clic a Buscar en la legislació consolidada i llestos. Baixant per la pàgina, amb només 3 dades ja tindreu el document consolidat; vigileu!: primer ve l'any, segon l'ordre del reglament (si és aquest el tipus de document que busqueu) i cap a Buscar.

Us recomano provar amb el Reglament (CE) 1881/2006, de contaminants en productes alimentaris i descobrir les seves 27 modificacions i 1 correcció. Us imagineu haver de treballar amb 28 documents per conèixer els perills químics que heu de controlar en el vostre producte, si teniu una indústria alimentària (no importa la mida)?

 

 

Normativa alimentària bàsica

Aprofito el meu perfil professional de terminòloga per fer un petit incís sobre conceptes de terminologia alimentària:

 • alimentari (adjectiu): tot allò relacionat amb l'entorn dels aliments
 • alimentós (adjectiu), en castellà alimenticio: tot allò que ens nodreix en ingerir-lo (ens alimenta)

Per tant, un envàs sol ser alimentari (no ens el mengem, llevat d'excepcions com ara un vol-au-vent) i una barra de pa és producte alimentós (un cop ingerit ens nodreix). És a dir, una norma no s'ingereix (sempre doncs legislació alimentària) i un iogurt és alimentós; aneu amb compte de no parlar d'envasos alimentosos (n'hi ha de molt pocs, de moment).

 

Anem a pams per blocs:

 1. Higiene i innocuïtat alimentària: aquí hi hauria la base legal per als plans de prerequisits (PPR) i l'anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).
  • Productes alimentosos en general: en el RE 852/2004
  • Productes alimentosos d'origen animal: en el RE 853/2004
 2. Perills microbiològics: en el RE 2073/2005. Recordeu la diferència entre la taula 1 (Criteris de seguretat alimentària) i la taula 2 (Criteris d'higiene de processos). Si els resultats no són correctes en relació amb els criteris de la taula 1, el producte final no es pot expedir. En els criteris de la taula 2, sí que la millora del Pla N + D i de les pràctiques de manipulació i fabricació permeten treballar més higiènicament i complir-los (entrada per a les empreses especialitzades en productes químics d'ús alimentari).
 3. Envasos primaris: característiques dels materials en contacte. Recordeu les declaracions de conformitat i els assajos de migració específica i global realitzats en materials plàstics sobre el simulant alimentari que més s'aproximi al vostre producte. Per exemple, si volem usar un film que cobreixi una piruleta de xocolata, la declaració de conformitat ha d'estar feta sobre la base del simulant D2 (olis vegetals) ja que és un producte gras; no us serviria si el proveïdor d'aquest film us lliura el document amb els assajos de migració realitzats amb el simulant A (etanol al 10% v/v) per a substàncies hidròfiles o el B (àcid acètic, per a aliments amb pH <4,5).
  • Materials i objectes que entren en contacte amb aliments: el RE 1935/2004.
  • Materials i objectes plàstics que entren en contacte amb aliments: el RE 10/2011.
 4. Perills químics: podreu comprovar les exhaustives taules per veure tots els perills químics que poden entrar en l'anàlisi de perills de l'APPCC dels vostres productes en el RE 1881/2006: nitrats, micotoxines, metalls, MCPD (monocloropropanodiol), dioxines i PCB , HAP (hidrocarburs aromàtics policíclics), melamina, toxines vegetals (àcid erúcic i alcaloides tropànics).
 5. Informació al consumidor i, per tant, etiquetatge: en el RE 1169/2011 trobareu la llista d'al·lèrgens que cal declarar, la mesura de la lletra de les etiquetes, les característiques i contingut de l'etiquetatge nutricional...

 1. Control de pes efectiu: en els aliments envasats, de conformitat amb el RD 1801/2008, veure al costat del pes el símbol "е" significa que s'ha dut a terme un tractament estadístic del pes dels lots i, per tant, el valor indicat de pes s'acosta molt a la realitat.
 2. Additius alimentaris: en el RE 1333/2008, i si busqueu els additius diferents de colorants i edulcorants, com els gasos de les atmosferes modificades, també el RD 142/2002.
 3. Declaracions nutricionals: els claims que es podeu usar en els envasos de productes per diferenciar-vos de la competència, però sempre regulat (és a dir, amb base científica) i no amb qualsevol expressió. El RE 1924/2006 ens indica els 2 tipus: les declaracions nutricionals (llistades en aquest RE) i les declaracions de propietats saludables (llistades en el RE 432/2012: declaracions autoritzades de propietats saludables dels aliments diferents de les relatives a la reducció del risc de malaltia i al desenvolupament i la salut dels nens).
 4. Transport alimentari: regulat per diferents normatives (refrigerat o no) que queden resumides en el web de l'AECOSAN, però sempre han de ser empreses que tinguin el RGSEAA amb la clau 40 (magatzem, distribució, transport, envasament i importació polivalent).
 5. Registres: RGSEAA i ROESP, consulta estatal al MSSSI, consulta a Catalunya.

 

 

 

Per a productes específics, les normes d'aplicació les podeu trobar a Recopilaciones monográficas legislativas del MAPAMA i en l'apartat Base de dades de legislació del web de l'ACSA

 

Deixa un comentari

Especifica tota la informació requerida (*) on s'indiqui. El codi HTML no és permès.

Tornar al principi